Γενική μας αρχή είναι να σεβόμαστε το χρόνο του άλλου. Για να πιστοποιήσουμε ότι συνέτρεχε λόγος ασθένειας ζητούμε από όλους τους χρήστες που δηλώνουν ασθένεια να προσκομίζουν απόδειξη πληρωμής εκδιδόμενη από ιατρό.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;