Κλείνοντας ένα test drive μάθημα των 15 λεπτών. Το μάθημα αυτό είναι δωρεάν και αποτελεί γνωριμία με τον εκπαιδευτικό.
Κατόπιν μπορείς να κλείσεις ένα κανονικό μάθημα όπου θα εμβαθύνετε σε θεωρία και ασκήσεις.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;