Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό μας μοντέλο.

Edutailors avatar
23 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Edutailors

Μήπως είναι πολύ μικρό το παιδί για να χρειαστεί βοήθεια στα μαθήματά του;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σε τι διαφέρει η EduTailors από τα μαθήματα σε τάξη;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Γιατί να μην εγγράψω το παιδί μου σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τα μαθήματά σας είναι 100% OnLine;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Μπορεί ο εικονικός πίνακας να αναπαραγάγει την προσωπική εμπειρία εκτός σύνδεσης; Πώς μπορώ να γράφω ηλεκτρονικά;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Είναι τα παιδιά μου ήδη αρκετές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Μήπως δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και για διάβασμα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Μπορούν τα παιδιά μου να διδαχθούν online;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τα παιδιά μου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν! Συνίσταται η μέθοδός σας;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να ξέρω ότι δε θα παίζει στον υπολογιστή, αλλά, θα διαβάζει;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Και αν δεν καταλάβουν κάτι;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Είναι κατάλληλη η μέθοδος σας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πως μπορώ να λάβω ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών μου;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πως θα λάβω ενημέρωση ως γονέας;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πού μπορώ να βρω κριτικές για τους εκπαιδευτικούς της EduTailors;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Γιατί να επιλέξω εσάς, όταν υπάρχει τόσο δωρεάν υλικό στο Internet;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Χρησιμοποιούν αντίστοιχη μέθοδο σε άλλη χώρα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Προσφέρετε ομαδικά μαθήματα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πόσο μεγάλα είναι τα τμήματά σας για ομαδικά μαθήματα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι τα case studies;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Γιατί να επιλέξω εσάς για ομαδικά μαθήματα έναντι άλλων online και offline φροντιστηρίων;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα των case studies για τους μαθητές;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς διαφέρετε από τα OnLine φροντιστήρια, τα MOOCs και ένα απλό Skype;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Γιατί τα online ιδιαίτερα είναι καλύτερα από τα παθητικά βιντεομαθήματα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα