Κανόνες λειτουργίας

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα.

Edutailors avatar
18 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Edutailors

Τι χρειάζεται για να εγγραφώ στην πλατφόρμα σας;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι σημαίνει πιστοποιημένος εκπαιδευτικός από την EduTailors;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να εξηγήσω στον εκπαιδευτικό τι ακριβώς χρειάζομαι;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Tι είναι το test drive μάθημα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πόσο διαρκεί το κάθε μάθημα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πόσο νωρίτερα μπορώ να προγραμματίσω ένα μάθημα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κλείνω μάθημα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα για να κάνω αίτηση για ένα μάθημα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πόσο νωρίτερα μπορώ να συνδεθώ στο μάθημα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι πρέπει να γνωρίζω για τη δομή του μαθήματος; Έχετε κάποιους κανόνες;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια η πολιτική σας όταν η ταχύτητα του Ίντερνετ είναι χαμηλή;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι η πολιτική σας για πρόωρη λήξη του μαθήματος;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι η πολιτική για επέκταση της ώρας του μαθήματος;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι η πολιτική σας για τις καθυστερήσεις;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι η πολιτική σας για συνεχόμενες καθυστερήσεις στα μαθήματα;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι η πολιτική σας για τη μη προσέλευση ή τις ακυρώσεις;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι η πολιτική σας σε περίπτωση που αδυνατώ να κάνω μάθημα την ημέρα και ώρα που έχουν επιλέξει οι μαθητές;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποια είναι η πολιτική σας σχετικά με τις ασθένειες;

Edutailors avatar
Συντάχθηκε από: Edutailors
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα